Skanörs Naprapatiska

Hur avbokar/ändrar jag en tid?

Har du bokat tiden via vår onlinebokning så finns det i bekräftelsemejlet en avboknings funktion. Bokade du via oss direkt så mejla eller ring. Avbokning 24 h innan behandling annars utgår full debitering då vi kunnat ta emot någon annan vid den tiden.

Vad kostar en behandling?

Naprapatbehandling: 680kr.
För stötvågsbehandling boka naprapatbehandling i Skanör.

Gäller min privata sjukvårdsförsäkring hos er?

De flesta sjukvårdsförsäkringar täcker ett visst antal naprapatbehandlingar per skada och år. (Många har denna försäkring via sin arbetsplats).


Ta kontakt med ditt bolag och se om de godkänner besök hos oss på Skanörs Naprapatiska.

Är naprapati avdragsgillt?

Ja, eftersom vi är legitimerade av socialstyrelsen klassas vi som sjukvård inte friskvård. Vi är momsbefriade, men våra behandlingar är avdragsgilla.


Arbetsgivare eller anställd? Här kan du läsa mer.

Har ni vårdavtal där mitt högkostnadsskydd gäller?

Nej. Vi är privatpraktiserande.

Vad gör en naprapat?

En naprapat arbetar med manuella tekniker för att diagnostisera, förebygga, behandla och rehabilitera skador, smärttillstånd

och nedsatt funktion i rörelseapparaten. 

Det är alltså lämpligt att gå till en naprapat om du har ont i någon kroppsdel.

Hur många besök ska man göra hos Naprapaten?

Det beror på. Det är alltid individuellt och har bland annat att göra med hur länge du har haft ont, vilken typ av skada/besvär du har, vilket yrke du har, hur gammal du är mm.

Det brukar dock krävas några behandlingar för att få till den förändring som önskas. 

Undersöker ni med diagnostiskt ultraljud?
(Även kallat MSK ultraljud)

Vi erbjuder inte MSK ultraljud hos oss.
Ultraljud kan öka säkerheten vid diagnos av muskuloskeletala problem. Vi rekommenderar naprapat Fredrik Jensen på Rygg och Idrottskliniken i Lund för noggranna undersökningar av muskler, senor, ledband, nerver och leder. Besök deras
hemsida direkt vid frågor eller tidsbokning.

Integritetspolicy för Skanörs Naprapatiska

I enlighet med EUs dataskyddsförordning, GDPR, har vi på Skanörs Naprapatiska upprättat ett styrdokument och en policy gällande vår hantering av personuppgifter. Vi lyder under Patientdatalagen och har därmed skyldighet att upprätthålla journaler med personuppgifter,

dock under sekretess, vilket betyder att vi måste spara uppgifter/journaler på ett säkert sätt (via en krypterad molntjänst) under hela vår verksamhetstid plus 10 år efter en eventuell avyttring av verksamheten. Vi sparar alltså enbart information av väsentlig art.


På vår hemsida finns möjlighet att boka behandlingstid. Dina uppgifter som du lämnar i samband med bokningen hanteras av ett externt system (via en krypterad molntjänst). Vi kommer även att fråga (vid ert besök hos oss) efter samtycke rörande mejlutskick (exempelvis informationsmejl) samt för att få dela er journal med kollegorna (praktiskt om ni går till olika terapeuter). Vi kommer också att behöva fullmakt från er om vi (i samförstånd med er) önskar få ta del av eventuella tidigare röntgenbilder.