Skanörs Naprapatiska

Naprapatbehandling

Ett besök hos Skanörs Naprapatiska


Med stort engagemang tar vi oss tiden att lyssna och fråga om ditt besvär och hur det påverkar dig och din vardag. Dessa frågor är värdefulla och ger avgörande information som skapar utgångspunkten till undersökningen. Därför är det bra om du har reflekterat kring dina besvär innan du kommer hit. Information om vad som utlöst ditt besvär, hur ditt besvär varierar under dagen/veckan eller vilka rörelser som förvärrar är några exempel på hjälpsam info för oss. 


Hos oss kan du förvänta dig att ett besök innebär följande: 


  • Frågor om dina besvär
  • Gedigen undersökning 
  • Diagnos 
  • Individanpassad behandling med målet att minska smärta samt återskapa funktion. 
  • En plan utifrån dina mål och krav.


Det är även viktigt att du får svar på följande frågor:


  • Vad som gör ont
  • Hur du ska förhålla dig till smärtan
  • Vad du själv kan göra för att besvären ska minska
  • Hur lång tid du kan förvänta dig att det tar för att bli smärtfriBehandlingen utförs på det sätt diagnosen kräver. Ofta kombineras ledbehandling med mjukdelsbehandling, vilket innefattar ledmanipulation, ledmobilisering, massage, triggerpunktsbehandling samt stretching. Vi tror på att ge patienten verktyg att hjälpa sig själva, bättre förståelse för sin smärta och inspiration till att bygga sig starkare. 


Klinikens inriktning är evidensbaserad manuell medicin. Att arbeta evidensbaserad innebär att våra undersöknings- och behandlingsmetoder är förankrade i forskningsstudier och beprövad erfarenhet. 

En naprapatbehandling tar ca 30 minuter.Ledjustering ländrygg
Axeltest
Undersökning axel
Ledjustering fotled
Justering axelled
Undersökning nacke

Förebyggande naprapatbehandling

Förebyggande behandling - den bästa behandlingen!

Naprapati betyder "korrigera orsaken till lidande". Den vanligaste anledningen till att folk söker sig till oss på kliniken är just smärta. Bakom smärtan finns det en orsak, och ibland är det flera faktorer som samverkar och tillsammans ger symtom.

Man kan säga att en naprapat arbetar med:


1. Finna orsak
2. Fixa orsak
3. Förhindra återfall


Förebyggande behandling grundar sig på samma princip som förebyggande tandvård.
Vi försöker i tidigt skede identifiera och behandla nedsatt funktion i rörelseapparaten (kroppen) och minimerar på så sätt ett potentiellt problem. Oftast ges även konkreta tips på vad du som patient bör göra för att själv optimera dina förutsättningar.

Vi naprapater behandlar alltså inte bara smärta utan försöker framförallt optimera funktionen!
Förebyggande behandling riktar sig främst till dig som har haft återkommande besvär eller har ett ihållande besvär.

Med regelbunden undersökning, rådgivning, behandling samt egen träning ökar du din funktion och minskar dina besvär.


Kom inte bara när du har ont!