Skanörs Naprapatiska

Skanørs Naprapatiska

Vi som driver Skanörs Naprapatiska heter Jonathan och Anton och har ursprungligen våra rötter i Skanör. 


Målsättning


Vår målsättning är att ge dig som besväras av smärta i kroppen ett tryggt och vetenskapligt omhändertagande, både när det gäller diagnostik, manuell behandling och rehabilitering.Arbetssätt


Klinikens inriktning är evidensbaserad manuell medicin. Att arbeta evidensbaserat innebär att våra undersöknings- och behandlingsmetoder är förankrade i forskningsstudier och beprövad erfarenhet.

Vårt arbetssätt präglas av en helhetssyn. Denna helhetssyn baseras på kunskap inom smärtfysiologi, manuell medicin, klinisk ortopedi, biomekanik och neurologi.


Våra förklaringsmodeller till dina besvär baseras på vedertagen kunskap om hur kroppen fungerar, detta för att du som patient ska få så korrekt information om ditt tillstånd som möjligt.Kvalitetssäkring


Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet enligt riktlinjer från Svenska Naprapatförbundet och Socialstyrelsen. Detta gör vi bland annat genom kontinuerlig fortbildning och genom att hålla oss uppdaterade med den senaste forskningen inom vårt område.


Hos oss kan du känna dig trygg. Vi har patient- och ansvarsförsäkring samt är registrerade hos IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

TEAM

Jonathan Cederholm

Leg. naprapat

Anton Ruthberg

Leg. naprapat

Skanörs Naprapatiska


Vårat danska Ø


Troligtvis kommer namnet Skanör av Skåne och ör. Det är nämligen vanligt att danska ortnamn som slutar på -ör avslöjar att orten har en sandstrand, t.ex Dragör, Korsör och Helsingör. Alltså blir namnet den skånska sandreveln.


En alternativ förklaring till namnet är att det kan ha kopplingar till det fornnordiska ordet "skani," som betyder "krok" eller "sväng." Detta kan syfta på den krokformade landtungan där Skanör är beläget. Skanör är en gammal ort med bebyggelse redan på 1000- och 1100-talen. Orten har en lång historia och var en viktig handelsplats under medeltiden på grund av dess geografiska läge i Östersjön. Skåne (och Skanör) tillhörde det danska kungariket fram till freden i Roskilde 1658.