Skanörs Naprapatiska

Stötvågsbehandling

Vad är stötvågsbehandling? 


Stötvåg är en vanlig behandlingsform när det gäller muskuloskeletala besvär, såsom ex hälsporre, tennisarmbåge och hälseneinflammation. Vid behandling av vissa smärttillstånd är stötvåg ett bra komplement till övrig behandling samt rehab. 


Stötvågsapparaten genererar en tryckvåg som fortplantas in i vävnaden med målet att minska smärta samt främja läkning. Stötvåg kan även användas för triggerpunktsbehandling, dvs behandling av muskelspänningar/muskelsmärta. 


Följande besvär är vanliga att behandla med stötvåg: 


  • Hälsporre
  • Tennisarmbåge/Padelarmbåge (smärta på utsidan av armbågen)
  • Golfarmbåge (smärta på insidan av armbåge)
  • Axelsmärta
  • Höftsmärtor
  • Hopparknä
  • Löparknä
  • HälsenaFör stötvågsbehandling se tider i Skanör.