Skanörs Naprapatiska

Vi som driver Skanörs Naprapatiska heter Jonathan och Anton och har ursprungligen våra rötter i Skanör. 


Målsättning


Vår målsättning är att ge dig som besväras av smärta i kroppen ett tryggt och vetenskapligt omhändertagande, både när det gäller diagnostik, manuell behandling och rehabilitering.Arbetssätt


Klinikens inriktning är evidensbaserad manuell medicin. Att arbeta evidensbaserat innebär att våra undersöknings- och behandlingsmetoder är förankrade i forskningsstudier och beprövad erfarenhet.

Vårt arbetssätt präglas av en helhetssyn. Denna helhetssyn baseras på kunskap inom smärtfysiologi, manuell medicin, klinisk ortopedi, biomekanik och neurologi.


Våra förklaringsmodeller till dina besvär baseras på vedertagen kunskap om hur kroppen fungerar, detta för att du som patient ska få så korrekt information om ditt tillstånd som möjligt.Kvalitetssäkring


Vi kvalitetssäkrar vår verksamhet i enligt med Svenska Naprapatförbundet och Socialstyrelsen, bland annat genom kontinuerlig fortbildning och genom att ta del av den senaste forskningen inom vårt område.


Hos oss är du i trygga händer. Vi innehar patient- och ansvarsförsäkring.